Chào mừng quý vị đến với Kiến Thụy yêu thương.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Giáo án Lịch sử 8 (cả năm)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phạm Thị Mỹ Lệ - KT - HP
Người gửi: Hoàng Ngọc Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:30' 13-07-2009
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 1584
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ LỚP 8
PHẦN 1 : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI -> 1917)
Chương I : Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản
(Từ TK XVI -> Nửa sau TK XIX)
Tiết 1,2 – Bài 1 : Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
Tiết 3,4 – Bài 2 : Cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794)
Tiết 5,6 – Bài 3 : Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
Tiết 7,8 – Bài 4 : Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
Chương II : Các nước Âu mỹ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Tiết 9 – Bài 5 : Công xã Pari 1871
Tiết 10,11 – Bài 6 : Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối thế kỷ XIX đầu TK XX
Tiết 12,13 – Bài 7 : Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu TK XX
Tiết 14 – Bài 8 : Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật cuối thế kỷ XVIII – XIX
Châu Á giữa thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XX
Tiết 15 – Bài 9 : Ấn Độ
Tiết 16 : Làm bài kiểm tra viết 1 tiết
Tiết 17 – Bài 10 : Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Tiết 18 – Bài 11 : Các nước Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Tiết 19 – Bài 12 : Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Chương IV : Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
Tiết 20 – Bài 13 : Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
Tiết 21 – Bài 14 : ôn tập lịch sử thế giới cận đại ( Từ TK XVI -> 1917)
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (TỪ 1917 – 1945)
Chương I : Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô
Tiết 22,23 – Bài 15 : Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)
Tiết 24 – Bài 16 : Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)
Chương II : Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
(1918 – 1939)
Tiết 25,26 – Bài 17 : Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới ( 1918 – 1939)
Tiết 27 – Bài 18 : Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939 )
Chương III : Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939 )
Tiết 18 – Bài 19 : Nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
Tiết 29,30 – Bài 20 : Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 – 1939)
Tiết 31 : Làm bài tập lịch sử
Chương IV : Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)
Tiết 32 – Bài 21 : Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)
Chương V : Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu TK XIX
Tiết 33 – Bài 22 : Sự phát triển khoa học - kỹ thuật và văn hoá thế giới nủa đầu thế kỷ XIX
Tiết 34 – bài 23 : Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Từ năm 1917 đến năm 1945)
Tiết 35 Làm bài kiểm tra học kỳ I
HỌC KỲ II
PHẦN HAI : LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918
Chương I : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX
Tiết 36,37 – Bài 24 : Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
Tiết 38,39 – Bài 25 : Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)
Tiết 40,41 – Bài 26 : Phong trào chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX
Tiết 42: Làm bài kiểm tra viết 1 tiết
Tiết 43 – Bài 27 : Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX
Tiết 44 : Làm bài tập lịch sử
Tiết 45 – Bài 28 : Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX
Chương II : Xã hội Việt Nam (Từ năm 1897 đến năm 1918)
Tiết 46,47 – Bài 29 : Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam
Tiết 48,49 – Bài 30 : Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK XX đến năm 1918
Tiết 50 – Bài 31 : Ôn tập lịch sử Việt Nam (Từ năm 1858 – 1918)
Tiết 51 : Làm bài kiểm tra học kỳ II
Tiết 52 : Lịch sử địa phương
***********************
 
Gửi ý kiến